PELIMUODOT

PISTEBOGEY

Pelaaja saa aina 2 pistettä pelatessaan reiän omaan laskennalliseen pariinsa (esim. jos pelattava väylä on par 4 ja pelaaja saa tasoituksensa mukaan 2 lisälyöntiä kyseiselle väylälle, on pelaajan laskennallinen par 6). Jokainen lyönti alle tasoituksen antaa yhden lisäpisteen ja jokainen lyönti yli tasoituksen vähentää pisteen. Kaksi yli parin tai enemmän ei anna yhtään pistettä. Kun pelaajalla ovat mahdollisuudet pisteiden saantiin reiällä menneet (esim. edellä mainitussa tilanteessa pelaaja on lyönyt jo 8 lyöntiä), on pallo hyvä poistaa pelistä nostamalla se taskuun. Voittaja on se kilpailija, joka saa korkeimman yhteispistemäärän.

LYÖNTIPELI

Lyöntipelissä pelikierrosten määrä on annettu kilpailu määräyksissä. Voittaja on pelaaja, jolla on vähiten lyöntejä. Kilpailu voi olla tasoituksellinen eli hcp tai tasoitukseton eli scratch-kilpailu. Aloitusoikeus on pelaajalla, jolla oli alin tulos edelliseltä reiältä.

REIKÄPELI

Reikäpeli on kahden pelaajan tai joukkueen välinen ottelu reiän voitosta. Reikä voitetaan pelaamalla se vastustajaa vähemmillä lyönneillä. Joukkue voi voittaa, tasata tai hävitä reiän. Reikäpeli voidaan pelata tasoituksellisena tai ilman tasoituksia. Tasoituksellisena pelattaessa suuremmalla tasoituksella pelaava saa pelitasoitusten (slope-tasoitus) erotuksen verran lyöntejä tasoitusta. Saadut tasoituslyönnit käytetään reikäkohtaisesti kentän vaikeimmasta reiästä alkaen (HCP1). Eli jos pelaajien pelitasoitukset ovat 15 ja 10, niin erotus on viisi lyöntiä (15 – 10 = 5 lyöntiä). Viisi lyöntiä etua saava pelaaja saa tasoituslyönnin niillä viidellä reiällä, joiden HCP-sarakkeen (indeksin) arvo on 1-5.

Pelaajien on syytä jokaisen reiän jälkeen todeta tilanne. Ottelun tilanne ilmaistaan termeillä ”reikää voitolla” tai ”tasan” ja ”reikää jäljellä”. Joukkue on ”dormie”, kun se on yhtä monta reikää voitolla kuin reikiä on jäljellä. Ottelun on voittanut se joukkue, joka on voitolla useamman reiän kuin jäljellä on pelaamattomia reikiä. Tasatilanteen ratkaisemiseksi toimikunta voi jatkaa täyttä kierrosta tarvittavalla määrällä jatko reikiä voittajan selville saamiseksi. Jatkoreiät pelataan yleensä äkkikuolema (sudden death) -periaatteella. Hävinnyt joukkue merkitsee tuloksen tuloslistaan esim. 2/1, mikä merkitsee, että vastustajat olivat kaksi reikää voitolla, kun reikiä oli jäljellä enää 1. Aloitusoikeus on joukkueella, joka voitti edellisen reiän tai tasatun reiän jälkeen sitä edellisen reiän. Reikäpelitulokset eivät vaikuta pelaajan tasoitukseen.

BEST BALL

Parikilpailu. Kumpikin pelaa omaa palloa omalla tasoituksellaan. Kultakin reiältä huomioidaan joukkueen tulokseksi parempi nettotulos. Jos toinen pelaaja ei pelaa reikää loppuun saakka, siitä ei seuraa rangaistusta. Kilpailun tulos ei vaikuta pelaajien tasoituksiin.

SCRAMBLE

Kaikki joukkueen jäsenet suorittavat avauslyönnin. Joukkue valitsee jatkolyönti pallonsa vapaasti. Pallon paikka merkitään. Joukkue valitsee lyöntijärjestyksen vapaasti.

Lyöntivuorossa oleva pelaaja ASETTAA pallonsa max. 15cm etäisyydelle, ei kuitenkaan lähemmäs lippua. Tätä noudatetaan koko pelialueella.

Este alueilla ja bunkkereissa pallo ASETETAAN vastaavaan asemaan kuin missä valittu pallo sijaitsi. Esim. jos pallo on bunkkerissa uponneena tai esim. jalanjäljessä, niin muutkin pallot ASETETAAN vastaavaan asemaan valitun pallon kanssa.

Griineillä pallo ASETETAAN samaan asemaan valitun pallon kanssa.

Puttilinjalla tai sen jatkeella seisominen on kielletty.

Jos ensimmäisenä lyöty pallo jää reiän välittömään läheisyyteen voi pelaaja putata sen kuppiin ja joukkuetoverilla on silti vielä mahdollisuus koittaa saada putti sisään yhtä vähemmällä lyöntimäärällä. (tämä pelin nopeuttamiseksi)

Tasoitus (slope) määritellään siten, että jäsenten yhteenlasketusta tasoituksesta huomioidaan 25 % joukkueen kokonaistasoitukseksi. Tämä kokonaistasoitus ei kuitenkaan voi olla korkeampi kuin parhaimman pelaajan tasoitus. Yksittäisen pelaajan maksimitasoitus on 36.

+ tasoituksilla oleville tasoituksille noudatetaan seuraavaa menettelyä. Jos vain toisella pelaajalla + tasoitus, niin joukkkueen tasoitus on sama, kuin tämän pelaajan tasoitus (slope). Jos molemmilla pelaajilla + tasoitus, niin joukkueen tasoitus on paremman pelaajan tasoitus (slope) lisättynä yhdellä lyönnillä.

Muilta osin kilpailussa noudatetaan Suomen Golfliiton voimassa olevia sääntöjä.

TEXAS SCRAMBLE

Kaikki joukkueen kolme pelaajaa lyövät avaukset tiiltä. Avauksien jälkeen joukkue valitsee mielestään parhaimmassa paikassa olevan pallon. Pallon paikka merkitään. Pelaaja, jonka pallo valitaan, jättää seuraavan lyönnin väliin.

Sen jälkeen joukkueen kaksi muuta jäsentä asettavat pallonsa (tämä koskee sekä väylää että raffia ja metsää) merkitylle paikalle, kuitenkin enintään tuloskortin lyhyen sivun päähän merkitystä paikasta, mutta ei raffista väylälle. Lyöntivuorossa olevat pelaajat lyövät vuorollaan seuraavat lyönnit. Peli jatkuu samalla tavalla, myös viheriöllä pallot asetetaan.

Hiekkaesteissä pallojen asema palautetaan samaksi kuin valitun pallon asema, jos valittu pallo on jalan jäljessä kaikki lyövät pallonsa jalanjäljestä.

Jokaiselta pelaajalta pitää huomioida vähintään kolme aloitusta.

FOURSOME (NELINPELI)

Kilpailu, jossa kaksi kilpailijaa pelaa joukkuetovereina yhdellä pallolla. Toinen pelaaja lyö avauslyönnit parittomilta ja toinen parillisilta tiiltä. Avauslyönnin jälkeen palloa lyödään vuoron perään. Rangaistuslyönnit eivät vaikuta lyöntijärjestykseen. Huom. Varapallo tai muu peliin laitettu pallo täytyy pelata siltä tiiltä, josta alkuperäinen pallo pelattiin. Sekanelinpelissä naiset saattavat joutua pelaamaan miesten tiiltä tai päinvastoin.

GREENSOME

Greensome on nelinpelin muunnelma. Molemmat joukkueen pelaajat lyövät avauslyöntipaikalta. Joukkue valitsee toisen avauslyöntipaikalta pelatuista palloista pelipallokseen. Valitulla pallolla jatkaa se pelaaja, jonka pallo poimittiin pelistä pois. Palloa lyödään tämän jälkeen vuoronperään. Huom. Greensomessa ei pelata varapalloa. Jos molemmat katoavat tai menevät ulos, joukkue valitsee toisen pelaajan pallon (esim. pelaaja A). Joukkueen toinen pelaaja lyö uuden pallon siltä tiiltä, jolta A pelasi.

NARUKISA

Voidaan pelata yksilö- tai joukkuekisana. Narukisassa pelaaja/joukkue saa tasoitukseensa suhteutetun metrimäärän narua (50 cm tasoituslyöntiä kohden, ts. 30:n tasoituksella saa 15 metriä narua/ 18-reikää). Tasoitusta ei anneta kellekään kuitenkaan enempää kuin 15 metriä. Pelin aikana pelaaja saa narun avulla parantaa pallonsa asemaa, eli siirtää sitä lähemmäksi reikää, esteestä pois, rajojen ulkopuolelta sisäpuolelle, karheikosta väylälle tai reikään. Palloa siirtäessään pelaaja saa itse asettaa pallon. Aina kun pelaaja siirtää palloaan, narusta leikataan siirretyn matkan verran pois. Pelaajalla ei ole pelissä muuta tasoitusta kuin naru. Pelaajan käyttämä lyöntimäärä on hänen tuloksensa. Käyttämättömästä narusta ei hyvitetä pelaajaa. Narukisan tulos ei vaikuta tasoitukseen. Tasatuloksessa voittaa pienemmällä tasoituksella pelaava. Varaa mukaan myös omat sakset narun leikkaamiseen.

SERPENTIINIKISA

Normaali pistebogey-kilpailu, jossa jokaiselle kilpailijalle annetaan serpentiinirulla. Pelaaja voi käyttää serpentiiniä hyväkseen parhaaksi katsomallaan tavalla. Hän voi tulla ulos sen avulla esimerkiksi vesiesteestä, bunkkerista tai outista. Griinillä serpentiiniä voidaan käyttää myös haluttu määrä, jolloin siitä ei tule lyöntiä. Serpentiinirullasta leikataan aina pois sen verran nauhaa, kun sitä on käytetty.

SHOOT-OUT

Shoot-out on luonteeltaan näytösottelu. Pelissä on mukana yleensä kymmenen pelaajaa, jotka pelaavat yhdeksän reikää. Jokaisella reiällä huonoin pelaaja pudotetaan pois. Jos kaksi tai useampi pelaaja on viimeisellä sijalla, ratkaistaan putoaja yhdellä lähipeli lyönnillä, esim. viheriö bunkkeri lyönnillä. Heikoin suoritus putoaa pois. Yhdeksän reiän jälkeen selviää voittaja. Tasoitus: pelimuoto soveltuu huonosti tasoitus kilpailuksi. Siksi sitä pelataankin yksinomaan scratch-kilpailuna.

PUUPÄÄ-KISA

Henkilökohtainen tai parikilpailu, jossa saa käyttää vain puumailoja. Myös puttaamiseen käytetään puumailoja.

LIPPUKISA

Suomessa suosittu kilpailumuoto, josta on usealla klubilla muodostunut traditionaalinen kauden avauskilpailu. Kilpailu käydään lyönti kilpailuna, jossa alkupään pelaajille, esim. viidelletoista, luovutetaan lähtiessä lippu, johon on kiinnitetty hänen nimellään varustettu numeroitu lappu. Lippu asetetaan paikkaan, jossa pelaajan pallo on silloin, kun hän on käyttänyt kentän SSS:n osoittaman määrän lyöntejä lisättynä oman tasoituksensa antamilla lyönneillä. Mikäli pelaajalla on näin laskettuja lyöntejä käyttämättä 18 reiän jälkeen, hän jatkaa uudelle kierrokselle niin pitkälle kuin lyönnit riittävät. Kilpailun alkupään osallistujien, ”lipullisten”, jäljessä pelaavat ”liputtomat”, poimivat mukaansa ensimmäisen lipun, jonka he saavuttavat tilanteessa, jossa heillä on vielä lyöntejä reservissä, vetävät edellisen nimen yli ja kirjoittavat omansa. Täydet tasoitukset.

RAJOITETTU MAILOJEN MÄÄRÄ

Pelaaja saa kierroksen aikana käyttää vain 3 valitsemaansa mailaa + putteria.

YÖKYÖPELI-KISA PARIT ARVOTAAN-KISA

Kilpailu pelataan syksyllä ilta-aikaan, kun on pimeää. Väylät 1–4 valaistaan reunoilta ulkotulilla ja pelaajilla on käytössä hehkuvat valopallot ja otsalamput. Pelaajat kiertävät väylät 1-4 kaksi kertaa, tasoituksellinen pistebogey-kilpailu.

PARIT ARVOTAAN-KISA

Kilpailussa kaikki osallistujat arvotaan 2 hengen joukkueisiin, pelimuotona tasoituksellinen sramble.

Scroll to Top